Jangan Cuekin Ibadah Penting Ini

Ibadah Sunnah yang Sering Diabaikan Orang Islam

Sembahyang Malam

Sembahyang tahajud ialah sembahyang yang sangat diunggulkan. Satu-satunya ibadah sunnah yang pengerjaannya langsung difirmankan pada Al Qur’an diiringi dengan keutamaannya. Maka itu sholat sunnah apa yang bisa menandinginya?

Sholat itu adalah kegiatan orang-orang islam masa dulu. Maka bagi yang saat ini sanggup melakoninya, maka beliau pun tercatat sebagai kelompok orang soleh seperti mereka.

Cara sholat malam pada dasarnya sama dengan sembahyang sunnah semisalnya. Ketika Hendak sembahyang disyaratkan suci atas hadats kecil dan hadats kubra; bersih jasmani, baju juga sajadah dari kotoran; menjaga aurat; dan menghadap arah kiblat.

Sholat malam dilakukan dalam 2 rakaat salam. Jumhur kiai berbeda pendapat mengenai batasan total rakaatnya. Rasulullah terkadang melaksanakan 11 rakaat dengan witir dan kadang kala 13 rakaat bersama witir.

Niat Sholat Tahajud

Seluruh ulama satu kata kalau posisi niat adalah hati. Menyuarakan niat tak tergolong sebuah tuntutan. Artinya, tak mesti mengatakan niat. Hanya saja bagi jumhur mualim selain madzhab Imam Malik, hukumnya dianjurkan atas dasar membantu hati dalam niat.

Pada madzhab Syafi’i, niat sembahyang malam dilafalkan sebagaimana berikut:
“Aku niat sholat sunnah Tahajud dua rakaat karena Allah Ta’ala”

Doa

Doa usai sembahyang tahajud insya Allah diperkenankan oleh-Nya. Apalagi jika ditunaikan pada sepertiga malam yang terakhir, waktu paling disarankan untuk berdoa.

Allah berfirman: “Barangsiapa yang memohon ampun kepada-Ku, niscaya Aku mengampuninya. Barangsiapa yang memohon (sesuatu) kepada-Ku, niscaya Aku akan memberinya. Dan barangsiapa yang berdoa kepada-Ku, niscaya Aku akan mengabulkannya.” (HR. Bukhari)

Sholat dhuha

Salah satu ibadah yang sangat dianjurkan bahkan telah jadi anggota daripada sunnah Rasul adalah melakukan sholat dhuha. Dibilang dengan dhuha karena memang waktu pelaksanaannya itu dilakukan selesai terbit fajar hingga dengan datangnya waktu dzuhur. Bahkan pada persoalan waktu dhuha tersebut para ulama fuqohaa atau ulama-ulama ahli fiqih mengelompokkan pada dua kelompok waktu untuk pelaksanaannya.

Niat Sembahyang dhuha

“Saya berniat sholat dhuha 2 rakaat menghadap kiblat karena allah ta’ala”.
Doa sembahyang dhuha

Doa Sembahyang Dhuha

“Wahai Tuhanku, sesungguhnya waktu dhuha adalah waktu dhuha-Mu, keagungan adalah keagunan-Mu, keindahan adalah keindahan-Mu, kekuatan adalah kekuatan-Mu, penjagaan adalah penjagaan-Mu, Wahai Tuhanku, apabila rezekiku berada di atas langit maka turunkanlah, apabila berada di dalam bumi maka keluarkanlah, apabila sukar mudahkanlah, apabila haram sucikanlah, apabila jauh dekatkanlah dengan kebenaran dhuha-Mu, kekuasaan-Mu (Wahai Tuhanku), datangkanlah padaku apa yang Engkau datangkan kepada hamba-hambaMu yang soleh”

Sholat Taubat

Sembahyang taubah termasuk cara agar mencapai salah satu perbuatan yang tertinggi kedudukannya di sisi Allah, diantaranya taubat nasuha. Taubat merupakan sikap mengakui setiap kejahatan yang kita lakukan dan menyesalinya, serta berjanji untuk tak mengulanginya kembali. Allah sudah menciptakan orang dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Tuhan mendesain kita dengan berbagai kekurangan bukan berarti tanpa tujuan. Padanya tersirat hikmah yang luas, dimana dengan itu kita bisa menimba banyak pelajaran.

Niat Sholat Taubat

Niat sembahyang taubah yaitu dengan membayangkan hasrat untuk taubah dari semua kekhilafan terlebih dahulu. Setelah itu dilanjutkan dengan berwudhu & melakukan sembahyang 2 rakaat.

“Saya niat sembahyang sunnah taubat dua rakaat karena Allah.”

Tata Cara sembahyang Taubah

Sembahyang taubah sendiri dilakukan sebanyak 2 rakaat dengan rukun layaknya sholat seperti lainnya. Adapun seandainya mau, kita dapat memperpanjang sujud terakhir untuk dengan khusus berdoa dan mengakui semua dosa kita serta memohon belas kasih dengan seluruh kerendahan diri didepan Tuhan.

Sebagaimana yang disebutkan pada hadist, “Yang terdekat antara seorang hamba dengan Rabbnya adalah saat dia sujud, maka perbanyaklah do’a saat itu.”(HR. Muslim)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *