Ayo Membaca dan Hafalkan Kumpulan Doa Berikut agar Kehidupan Akhirat dan Dunia Kita Menjadi Lebih Baik

Setiap insan yang menjalani kehidupan, selain mencari rezeki dalam rangka mencukupi hidup keluarga, juga dengan berdoa meminta hajat pada Allah SWT. Sebagai sang Pemilik Alam Semesta, tentunya apabila diimbangi dengan ibadah serta amalan sunah yang lain, Allah akan menerima permohonan kita .

Beberapa hal yang kemungkinan digunakan sebagai acuan bagi kehidupan ini yakni adalah sebuah pengharapan dan doa dihadapan Allah SWT lewat rangkaian kata-kata dan juga suasana batin di dalam diri.

Kebahagiaan ialah suatu perasaan batin dan kondisi yang pasti masing-masing dari kita menginginkannya. Selaku seorang manusia, sangatlah biasa apabila kita senantiasa memiliki keinginan untuk hidup bahagia, terlepas dari setiap hambatan kehidupan yang dialami.

Bahkan, kebanyakan dari kita yang menganggap kebahagiaan termasuk tujuan hidup yang akan kita capai. Bentuk kebahagiaan itu pun beraneka macam. Ada yang memaknai kebahagiaan dengan bentuk tentram dan damainya keluarga dan satu sama lain saling mendukung, dan ada juga yang menjadikan kebahagiaan itu adalah kebebasan secara materi yang dapat bikin kita tak lagi kesulitan saat menginginkan sesuatu.

Namun begitu, apa Anda tahu kalau sejatinya bagi Islam definisi bahagia ialah amatlah luas dibandingkan dari itu semua? Berdasarkan hadist riwayat Bukhari dan Muslim menjelaskan bahwa, �yang namanya kaya (ghina�) bukanlah dengan banyaknya harta (atau banyaknya kemewahan dunia). Namun yang namanya ghina� adalah hati yang selalu merasa cukup�. Maka, sebetulnya letak kebahagiaan itu ialah di dalam hati. Mungkin tidak tampak lewat kasat mata, namun dapat kita untuk merasakannya.

Sumber kebahagiaan sejati adalah ketenangan yang kita rasakan dalam hati. Tentunya juga termasuk rahmat Allah yang tidak terhitung harganya. Pasti setiap orang mau memiliki jiwa yang damai, yang bebas dari rasa cemas.

Namun, tak sebagian orang dapat mendapatkan kebahagiaan hakiki ini. Dari itu semua diantaranya disebabkan kebanyakan orang pada lupa dengan Tuhannya, Dzat yang menciptakan kebahagiaan dan menciptakan kedamaian di jiwa yang sejati.

Hal ini diterangkan oleh Allah dalam surat Al Fath ayat 4. Makanya, bilamana kita ingin memiliki kebahagiaan di dunia dan juga akhirat, sudah menjadi keharusan bagi kita mengingat Allah dan rajin berdoa memohon pada Allah. Tentunya tak ada kebahagiaan yang sebenarnya yang mampu kita mendapatkannya tanpa dengan adanya rahmat dari Allah. Makanya, dibawah ini kita akan menjelaskan 2 doa bahagia dunia akhirat yang boleh kita panjatkan.

Islam Adalah Agama yang Harmonis

Islam itu merupakan agama yang mengutamakan keharmonisan, yang mana berdamai dengan diri sendiri begitu dianjurkan. Karena tentunya memang, sebagai manusia mereka selaluberharap hati mereka damai, tenang, dan juga berlimpah dengan berkah.

Dari semua itu hanya bisa terealisasi dengan melakukan ibadah dan doa.

Islam yang memuat arti �Selamat� sudah banyak membuat masyarakat terinspirasi dengan kata-kata yang indah. Agama Islam bisa tumbuh sebab banyak isi dari Al-quran dan Al-hadist memuat tentang keindahan.

Lebih mayoritas isinya yaitu lecutan penyemangat pada penganutnya untuk beristiqomah mencintai Tuhan, alam, dan juga sesama yang lain. Karena itu, dijumpai sebagian besar kata mutiara Islam di dalam kitab tersebut.

Doa dalam Islam

Doa dan harapan menurut pengertiannya yakni pendekatan diri dengan Allah dengan sepenuh hati, sebagian besar pula diterangkan dalam ayat-ayat Al-Qur�an. Malah Al-Qur�an banyak menerangkan pula kalau tadharu� (berdoa dengan sepenuh hati) hanya bisa hadir bilamana di sertai rasa ikhlas. Hal itu merupakan kebiasaan yang dikerjakan oleh orang-orang shalih.

Dengan ikhlas berdoa akan dapat menguatkan kemantapan jiwa, sehingga doa pada Allah akan senantiasa dipanjatkan, baik dalam keadaan senang maupun dalam kondisi susah, dalam penderitaan ataupun dalam kesenangan, baik kesulitan maupun dalam kemudahan.

Doa Sapu Jagat

Fadilah doa ini tentunya sudah dari waktu lama untuk senantiasa kita baca setiap berakhirnya solat, terutama salat wajib. Lantunan doa ini dalam Bahasa Arab yaitu �Rabbanaa aatinaa fiddunnyaa hasanah, waqinaa �adzaa ban naar�. Dalam Bahasa Indonesia doa ini memiliki arti, �Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan hidup di dunia serta kebaikan hidup di akhirat dan jagalah kami dari siksa api neraka�.

Dengan melantunkan doa ini, kita tak sekedar mengharapkan kebahagiaan di dunia, tetapi juga memohon selamatnya kehidupan di akhirat kelak. Tentunya memang inilah tujuan hidup seorang muslim yang sebenarnya.

Doa mengharapkan kesejahteraan dunia akhirat

Berikutnya, adalah doa supaya bisa meminta ampunan dan juga kesejahteraan. Dalam Bahasa Arab, teks doa ini �Allahumma innaa nas alukal �afwa wal ‘aafiyata fiddiini wad dun-ya wal aakhiroti�. Artinya, �Ya Allah, kami mohon ampunan pada-Mu serta limpahkan kesejahteraan agama dunia serta akhirat�. Tidak ketinggalan juga kita patut juga meminta keselamatan dari penyakit. Sebetulnya, seseorang yang menghadapi penyakit ataupun berbuat dosa maksiat tak akan dapat merasakan kebahagiaan dunia akhirat.

Maka dari itu, hendaknya kita memohon pertolongan Allah supaya dihindarkan dari penyakit dan maksiat yang dapat dikatakan dapat menimpa kita sebagai manusia biasa.

Itulah diantara doa supaya kita bahagia dunia dan juga akhirat.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *